Apie mus

Ataskaitos

Tarptautinis Rinkimų
Tyrimų Centras

mūsų misija – skatinti nešališką rinkiminių procesų vertinimą, vykdyti geriausių rinkimų administravimo ir teisinio reguliavimo praktikų analizę ir sklaidą, vadovaujantis tarptautiniais standartais

Susisiekite